De accountbeheeropties van Dropbox (2024)

De accountbeheeropties van Dropbox (1)

Als gebruiker van Dropbox heb je toegang tot verschillende accountbeheeropties. Wijzig bijvoorbeeld persoonlijke gegevens en het wachtwoord.

Niveau:

Waardering:

5 (2 stemmen)

Dropbox-account

Dropbox is een online harde schijf op internet. Bewaar hierop bijvoorbeeld eigen documenten, foto’s en video’s. Met elke computer, tablet en smartphone kunnen gebruikers bij deze gegevens komen. Daarvoor is wel een Dropbox-account nodig.

Persoonlijke gegevens wijzigen

Bij het aanmaken van een Dropbox-account voegt een nieuw lid allerlei gegevens toe. Denk bijvoorbeeld aan een naam en e-mailadres. U kunt persoonlijke gegevens op een later moment wijzigen. Dat werkt zo:

 • Ga naar www.dropbox.com.
 • Klik rechtsboven op Aanmelden.
 • Typ het e-mailadres en wachtwoord van uw Dropbox-account. Het is ook mogelijk om met een Google- of Apple-account in te loggen.
 • Klik op Aanmelden.
 • Klik rechtsboven op de accountafbeelding (bijvoorbeeld een rondje met initialen).
 • Klik op Instellingen.
 • Wilt u de naam wijzigen? Klik achter uw huidige naam op Bewerken. Typ de voor- en achternaam. Klik daarna op Naam wijzigen.
 • Wilt u het e-mailadres wijzigen? Klik achter uw huidige e-mailadres op Bewerken. Typ tweemaal het nieuwe e-mailadres en vul het wachtwoord van Dropbox in. Klik op E-mailadres bijwerken. Ga vervolgens naar het postvak van uw e-mailaccount. Open het bericht met als onderwerpregel ‘Verifieer je e-mailadres’ en klik op Je e-mailadres verifiëren. Klik tot slot op Gereed.

Accountafbeelding wijzigen

Stel in Dropbox desgewenst een andere accountafbeelding in. Dat werkt zo:

 • Ga naar www.dropbox.com.
 • Klik rechtsboven op Aanmelden.
 • Typ het e-mailadres en wachtwoord van uw Dropbox-account. Het is ook mogelijk om met een Google- of Apple-account in te loggen.
 • Klik op Aanmelden.
 • Klik rechtsboven op de accountafbeelding (bijvoorbeeld een rondje met initialen).
 • Klik op Instellingen.
 • Klik achter ‘Foto’ op Bewerken.
 • Voeg een foto toe. Dat kan op twee manieren:
  1. Uploaden vanaf de computer. Ga naar de map met foto’s. Klik op de foto > Openen. Het is ook mogelijk om een foto vanaf de computer naar Dropbox te slepen.
  2. Kiezen uit Dropbox. Klik op een foto in Dropbox > Kiezen.

De accountbeheeropties van Dropbox (2)

 • Klik op Gereed. De nieuwe accountafbeelding is ingesteld.

Wachtwoord wijzigen

Misschien wilt u het wachtwoord van het Dropbox-account wijzigen. Doe dat zo:

 • Ga naar www.dropbox.com.
 • Klik rechtsboven op Aanmelden.
 • Typ het e-mailadres en wachtwoord van uw Dropbox-account. Het is ook mogelijk om met een Google- of Apple-account in te loggen.
 • Klik op Aanmelden.
 • Klik rechtsboven op de accountafbeelding (bijvoorbeeld een rondje met initialen).
 • Klik op Instellingen.
 • Klik op het tabblad Beveiliging.
 • Klik op Wachtwoord wijzigen.
 • Typ het huidige wachtwoord.
 • Typ het nieuwe achtwoord.
 • Klik op Wachtwoord wijzigen.

Meldingen beheren

Mogelijk ontvangt de gebruiker meerdere Dropbox-meldingen per e-mail. Bijvoorbeeld als de online opslagruimte bijna vol is of zodra er een nieuw apparaat is gekoppeld. Misschien stuurt Dropbox ook berichten over nieuwe functies. Bepaal zelf waarover u e-mails ontvangt. Dat werkt zo:

 • Ga naar www.dropbox.com.
 • Klik rechtsboven op Aanmelden.
 • Typ het e-mailadres en wachtwoord van uw Dropbox-account. Het is ook mogelijk om met een Google- of Apple-account in te loggen.
 • Klik op Aanmelden.
 • Klik rechtsboven op de accountafbeelding (bijvoorbeeld een rondje met initialen).
 • Klik op Instellingen.
 • Klik op het tabblad Meldingen.
 • Verwijder het vinkje voor een melding wanneer u daarover geen e-mail wilt ontvangen. Wilt u de melding wél ontvangen, klik dan op het selectiehokje om het vinkje te plaatsen.

Meer over dit onderwerp

 • Toegang Dropbox herstellen
 • Tweestapsverificatie bij Dropbox
 • Toegang tot Dropbox beheren
 • Dropbox-account aanmaken
 • Wat is Dropbox?

Computerhulp nodig?

Hebt u een vraag naar aanleiding van dit artikel? SeniorWeb-leden kunnen hun vraag stellen aan de vrijwilligers van PCHulp. Nog geen lid, maar wel hulp nodig? Ontdek dan de voordelen van het SeniorWeb-lidmaatschap.

PCHulp aanvragenBekijk het lidmaatschap
Delen via:E-mailFacebookPinterestWhatsAppWat betekenen deze knoppen?

Wat betekenen deze knoppen?

Sluiten

U kunt met deze knoppen artikelen, tips en nieuwsberichten doorsturen via e-mail of delen op sociale media.

Hoe werkt het?
Klik op de knop van uw keuze om het item door te sturen of te delen:

 • Kiest u voor E-mail, dan opent uw e-mailprogramma met een berichtje waarin de link naar het artikel is opgenomen. Vul het e-mailadres van de geadresseerde in en verstuur de e-mail.
 • Klikt u op Facebook of Twitter en bent u ingelogd bij het betreffende sociale netwerk dan wordt op uw profiel een link naar de pagina zichtbaar. Eventueel kunt u een eigen tekst aan de link toevoegen.
 • Klikt u op Facebook of Twitteren hebt u géén account of u bent u niet ingelogd op het betreffende sociale netwerk, dan verschijnt een klein venster. Daarin kunt u inloggen of een account aanmaken. Daarna wordt de webpagina die u wilde delen zichtbaar op uw account.
 • Klikt u op WhatsApp dan wordt een nieuwe tab geopend met een voorbeeld van het bericht wat u kunt gaan delen. Met de knop verzenden kunt het bericht daadwerkelijk versturen naar iemand uit uw contacten.

De koppeling verbreken
U kunt de koppeling ook weer gemakkelijk verbreken:

 • Facebook: Als u op de Facebook-knop hebt geklikt, wordt deze grijs en u ziet in de linkerhoek een vinkje. Klik op het vinkje om de koppeling te verbreken.
 • Twitter: Een tweet die u geplaatst hebt, kunt u uit uw tijdlijn verwijderen. Log in op de website van Twitter, ga met de muis op de betreffende tweet staan en klik op Verwijderen. Als uw bericht door anderen is overgenomen (retweet), dan blijven die berichtjes wel bestaan.
De accountbeheeropties van Dropbox (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Maia Crooks Jr

Last Updated:

Views: 5918

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Maia Crooks Jr

Birthday: 1997-09-21

Address: 93119 Joseph Street, Peggyfurt, NC 11582

Phone: +2983088926881

Job: Principal Design Liaison

Hobby: Web surfing, Skiing, role-playing games, Sketching, Polo, Sewing, Genealogy

Introduction: My name is Maia Crooks Jr, I am a homely, joyous, shiny, successful, hilarious, thoughtful, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.